НАУЧНО - ПРОГРАМСКИ ОДБОР
Академик проф.
др Нинослав Стојадиновић
Огранак САНУ у Нишу
председник
Програмског одбора

Професор
др Јелена Станковић
Економски факултет Ниш
члан
Програмског одбора

Професор
др Миле Илић
Универзитет у Нишу
члан
Програмског одбора

Професор
др Јадранка Ђуровић Тодоровић
Економски факултет Ниш
члан
Програмског одбора

Професор
др Игор Младеновић
Економски факултет Ниш
члан
Програмског одбора

Проф.
др Драган Михајловић
Факултет за менаџмент
Зајечар
члан
Програмског одбора

Проф.
др Срђан Жикић
Факултет за менаџмент
Зајечар
члан
Програмског одбора

др Антон Vорина
High education shool Celje
Словенија
члан
Програмског одбора

Доцент
др Викторија Рјапукхина
Белгородски државни
технички универзитет „Шухов“
члан
Програмског одбора

Професор
др Петар Анђелковић
Филозофски факултет
Универзитета у Приштини,
Косовска Митровица
члан
Програмског одбора

Prof. D.Sc. (Econ.)
Statty Vasilev Stattev
Institute of Economics and Politics
Sofia, Bulgaria
члан
Програмског одбора

Cipriana Sava
PhD
Universitatea Crestina'Dimitrie Cantemir
Timisoara, Romania
члан
Програмског одбора

Виши научни сарадник
Дражен Богић
Академија наука и уметности
Републике Српске
члан
Програмског одбора

Jan Polcyn
PhD
Stanislaw Staszic University of Applied
Sciences in Pila, Poland
члан
Програмског одбора

Prof. Aristotelis Naniopoulos,
PhD
Aristotle University of Thessaloniki,
Greece
члан
Програмског одбора

Проф.
др Милован Илић
Универзитет Метрополитан
Београд
члан
Програмског одбора

Prof.
Duska Matevska, PhD
Faculty of Pedagogy,
Ss. CYRIL AND METHODIUS
University in Skopje
члан
Програмског одбора

Доцент
др Александар Ђорђевић
Правни факултет
Универзитета у Нишу
члан
Програмског одбора

Професор
др Силвана Илић
Факултет за менаџмент
Зајечар
члан
Програмског одбора

Професор
др Далибор Милетић
Факултет за менаџмент
Зајечар
члан
Програмског одбора

Доцент
др Драган Костић
Факултет за менаџмент
Зајечар
члан
Програмског одбора

Професор
др Драгана Трифуновић
Факултет за пословне студије
Мегатренд универзитета у Београду
члан
Програмског одбора

Професор
др Андреа Бучалина Матић
Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Нови Сад
члан
Програмског одбора

Доцент
др Светозар Крстић
Универзитет Сингидунум,
Факултет за примењену екологију,
Футура Београд
члан
Програмског одбора

Проф.
др Милош Милованчевић
Машински факултет
у Нишу
члан
Програмског одбора

Проф.
др емеритус Андон Костадиновић
Факултет за право, безбедност и менаџмент,
“Константин Велики”, Ниш
члан
Програмског одбора

Међународна научно-стручна конференција 2017.
02.децембар 2017.
Основни циљ конференције је да промовише научне радове засноване на актуелном стању регионалног развоја у Србији са акцентом на прекограничну сарадњу са суседним државама као и промовисање и пружање подршке новој индустријализацији са посебним освртом на регион и Пиротски округ.

II Међународна научно-стручна конференција 2018.
15. децембар 2018.
Основни циљ Kонференције је да
промовише научне радове
засноване на aктуелном стању
регионалног развоја,
прекограничној сарадњи,
пружању подршке новој
индустријализацији са посебним
освртом на слободне и
специјалне eкономске зоне
као генератору привредног развоја.


2017 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone "PIROT"a.d.