УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА

1.


Рад у тематском зборнику може имати највише 16 страница

2.

Техничка припрема и форма рада: Детаљно упутство за форматирање рада дато је као посебан документ. Сваки рад мора имати: наслов рада на српском; научно звање, име и презиме аутора; у фусноти након имена убацити институцију запослења аутора и адресу електронске поште; резиме и кључне речи на српском; увод, разрада и закључак рада; списак коришћене литературе; наслов рада, апстракт и кључне речи на енглеском. Литература мора бити наведена по АПА стандардима.


3.

У зборнику радова биће објављени само рецензирани научни радови. Радови који нису урађени према приложеном упутству неће бити штампани у Тематском зборнику радова.


4.

Радове сређене у складу са упутством и свим потребним елементима слати најкасније  до 11. новембра 2019. године на konferencija@komorapirot.com.

ДАТУМ ДОСТАВЉАЊА АПСТРАКТА РАДОВА
11. новембар 2019. године
ДАНИ

0

САТИ

0

МИНУТИ

0

СЕКУНДЕ

0


ПРЕУЗМИТЕ
Програм
конференције
програм конференције
Регистрациони
формулар
пријава за учешће на конференцији
Темплејт
(.доц)
за израду рада
Темплејт
(.ппт)
за израду презентације
Међународна научно-стручна конференција 2017.
02.децембар 2017.
Основни циљ конференције је да промовише научне радове засноване на актуелном стању регионалног развоја у Србији са акцентом на прекограничну сарадњу са суседним државама као и промовисање и пружање подршке новој индустријализацији са посебним освртом на регион и Пиротски округ.

II Међународна научно-стручна конференција 2018.
15. децембар 2018.
Основни циљ Kонференције је да
промовише научне радове
засноване на aктуелном стању
регионалног развоја,
прекограничној сарадњи,
пружању подршке новој
индустријализацији са посебним
освртом на слободне и
специјалне eкономске зоне
као генератору привредног развоја.


2017 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone "PIROT"a.d.