ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА
Економска политика
у служни
регионалног развоја

Едукација и развој
људских ресурса у функцији
регионалног развоја

Пољопривреда,
производња здраве хране
и туризам у функцији
регионалног развоја
Индустрија, логистика и транспорт 4.0 и регионални развој
Циркуларна
економија и климатске промена
Међународне стратегије и пројекти и регионални развој
Остала питанја регионалног развоја и прекограничне сарадње
Међународна научно-стручна конференција 2017.
02.децембар 2017.
Основни циљ конференције је да промовише научне радове засноване на актуелном стању регионалног развоја у Србији са акцентом на прекограничну сарадњу са суседним државама као и промовисање и пружање подршке новој индустријализацији са посебним освртом на регион и Пиротски округ.

II Међународна научно-стручна конференција 2018.
15. децембар 2018.
Основни циљ Kонференције је да
промовише научне радове
засноване на aктуелном стању
регионалног развоја,
прекограничној сарадњи,
пружању подршке новој
индустријализацији са посебним
освртом на слободне и
специјалне eкономске зоне
као генератору привредног развоја.


2017 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone "PIROT"a.d.